Pomiń Menu Pomiń Ważne

Ważne

Najnowsze zmiany w Ustawie o systemie oświaty
czytaj więcej...


Pomiń Ważne linki

Otwarta Szkoła – Powroty – Zaproszenie na Webinaria

Wraz z początkiem Nowego Roku 2016 rozpoczynamy cykl czterech webinariów poświęconych problemowi adaptacji polskich uczniów przyjeżdżających zza granicy w polskiej szkole. Każde webinarium będzie się składało z prezentacji studium przypadku dotyczącego problemu dziecka lub jego rodziny powracających z emigracji. Następnie w zależności od tematyki webinarium omówione zostaną mechanizmy psychologiczne stojące za danym problemem oraz sposoby rozwiązywania danego problemu. Ostatnią częścią webinarium będzie dyskusja z uczestnikami poświęcona pytaniom, wymianie doświadczeń oraz rozwiązaniom modyfikowanym przez różnorodne konteksty kulturowe stojące za doświadczeniem migracyjnym dzieci powracających z różnych krajów. Webinaria poprowadzi Pani Profesor Halina Grzymała-Moszczyńska, Kierownik Zakładu Psychologii Religii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Webinarium 1 - Szok kulturowy wyjazdowy i powrotny - 14 stycznia 2016 r. godz. 20:00 – 21:30

Skierowane do pracujących za granicą nauczycieli i pedagogów. Zostanie poświęcone procesowi migracyjnemu ze szczególnym uwzględnieniem stresu akulturacyjnego i strategii akulturacyjnych rodziców i dzieci przyjeżdżających do Polski po okresie migracji.

Webinarium 2 - Wracać czy nie wracać? - 18 stycznia 2016 r. godz. 20:00 – 21:30

Skierowane do rodzin przyjeżdżających do kraju. Zostanie poświęcone procesom psychologicznym, które występują u dorosłych migrantów powracających po dłuższym okresie pobytu za granicą do Polski.

Webinarium 3 - Dziecko z doświadczeniem migracyjnym - problemy z tożsamością - 25 lutego 2016 r. godz.20:30 – 22:00

Skierowane do rodzin przyjeżdżających do kraju. Zostanie poświęcone sytuacji uczniów przyjeżdżających do Polski ze szczególnym zwróceniem uwagi na proces wykorzeniania z dotychczasowego miejsca pobytu dziecka oraz zakorzeniania w nowym środowisku.

Webinarium 4 - Dziecko w klasie/ w grupie z doświadczeniem migracyjnym - 26 lutego 2016 r. godz.20:00 – 21:30

Skierowane do nauczycieli w Polsce oraz pracowników polskich poradni psychologiczno-pedagogicznych. Zostanie poświęcone strategiom wspierania dziecka w nawiązywaniu kontaktów ze szkolną i pozaszkolną grupą rówieśniczą.

W celu uczestnictwa w webinariach prosimy o wypełnienie formularza rejestracji. Warunkiem udziału będzie otrzymanie informacji zwrotnej o akceptacji zgłoszenia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU i UPOWSZECHNIENIA NINIEJSZEGO ZAPROSZENIA WŚRÓD NAUCZYCIELI, UCZNIÓW I RODZICÓW!

 • Poradnik w pigułce dla powracających

  Przekazujemy Państwu poradnik autorstwa prof. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej i Anny Jurek dla rodziców powracających z dziećmi do Polski. Adresatami poradnika są również nauczyciele, którzy w Polsce mają obecnie w swojej klasie takich uczniów lub spodziewają się ich przyjazdu.
  Więcej w załączonym pliku pdf: Poradnik w pigułce dla powracających

  (Z)powrotem w Polsce


  Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą wspiera wszelkie inicjatywy ułatwiające dzieciom powracającym do Kraju adaptację do nowych warunków w szkole i poza nią. Zachęcamy organizacje działające na rzecz reintegracji dzieci i młodzieży do dzielenia się z nami doświadczeniami
  i materiałami, aby rodzice powracający do Polski uzyskiwali wszechstronne wsparcie w tym niełatwym procesie. Dziękujemy Fundacji „Sto pociech” za udostępnienie materiałów informacyjnych, opracowanych w ramach projektu „(Z)powrotem w Polsce”, współfinansowanym ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Więcej w ulotce...

  Wsparcie ucznia powracającego

  Polskie dzieci i młodzież powracający wraz z rodzicami z zagranicy są grupą bardzo zróżnicowaną. Różnią się dotychczasowymi doświadczeniami, aktualną sytuacją życiową w jakiej są ich rodziny, a wreszcie stopniem znajomości języka polskiego. Tym co tę grupę łączy jest natomiast konieczność uzyskania wsparcia zarówno ze strony rodziców i rodzin, jak i ze strony szkoły. Rodzice/ opiekunowie mogą przygotować dzieci na zmianę, ale potrzebują bliskiej współpracy z instytucja szkoły oraz kadrą nauczycielską.

  Poniżej znajduje się lista zadań dla rodziców/ opiekunów oraz szkoły i nauczyciela prowadzącego. Podjecie wymienionych działań z pewnością zmniejszy poziom stresu wynikającego z nieuchronnych trudności występujących w procesie adaptacji do nowego środowiska

  lista zadań - plik PDF

Pomiń Przewodniki

Przewodniki

TU MOŻNA POBRAĆ "PRZEWODNIK PO POLSKIEJ SZKOLE"

Przewodnik - część pierwsza
wersja językowa:
Polska, Angielska, Niemiecka, Rosyjska, Francuska

Wracam do Polski - szkoła podstawowowa cześć 1

Przewodnik - część druga
wersja językowa:
Polska, Angielska, Niemiecka, Rosyjska, Francuska

Wracam do Polski - Szkoła Podstawowa część 2

Przewodnik - część trzecia
wersja językowa:
Polska, Angielska, Niemiecka, Rosyjska, Francuska

Wracam do Polski - Szkoła Podstawowa część 3

Przewodnik - część czwarta
wersja językowa:
Polska, Angielska, Niemiecka, Rosyjska, Francuska

Wracam do Polski - Szkoła Podstawowa część 4